Kommunikasjon

Lundemo Kommunikasjon er bevisst på at kommunikasjon er

en toveisprosess, mer enn en enveisprosess.

Dette fordi det foregår gjensidige tilbakemeldinger og gjensidige tolkninger i et sosialt samspill.

 

Når mennesker kommuniserer med hverandre, spiller kroppspråket en avgjørende rolle.

Assosiasjoner, idéer og følelser påvirker hvordan informasjonen blir oppfattet

og tolket av dem som kommuniserer.

 

Lundemo Kommunikasjon har god erfaring med det som kalles avkoding.

Avkoding er mottakerens oppfattelse eller forståelse av budskapet. I denne prosessen vil det være fare for feiloppfatning av senderens mening. Avkodingsprosessen består av flere delprosesser:

 

- Mottaker må forstå både skriftlige og muntlige begreper.

- Mottaker må forstå ulike uttrykksformer som smil, blikk og gestikulering.

- Mottaker skal lese både det som er på og det som er «mellom linjene».

Ta gjerne kontakt

for en uforpliktende prat!

 

Telefon: 905 96 529

 

E-post: eva@lundemokommunikasjon.no